1900 77 99 09 info@saigonweb.vn 0909 023 909 0979 460 909
Tìm kiếm tùy chỉnh

Quy trình thực hiện một dự án website

Quy trình thực hiện một dự án website

Quy trình thực hiện một dự án website

KẾ HOẠCH – TIẾN ĐỘ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE:

STT

Nội dung

Công việc Saigon Web (SGW)

Công việc của Quý khách

Số ngày

1

Thu thập thông tin thiết kế website SGW  sẽ trao đổi với khách hàng về các tính năng của website

05 ngày

- Viết đề án và báo giá gửi cho khách hàng - Tiếp nhận đề án và bổ sung nội dung của đề án gửi lại cho SGW  
- Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

2

Ký hợp đồng - Thu Tạm ứng chi phí lần 1 - Thanh toán chi phí lần 1

01 ngày

- Lấy hình ảnh, dữ liệu từ khách hàng - Cung cấp hình ảnh, tư liệu cần thiết đưa lên web cho SGW  

3

Thiết kế giao diện - Thiết kế Demo giao diện web- Thiết kế banner Flash - Chuẩn bị dữ liệu bài viết, hình ảnh cần đưa lên web- Chuẩn bị thông tin tên miền và Hosting

05 ngày

4

Demo giao diện website - Gửi Demo giao diện website cho khách hàng - Duyệt demo giao diện

05 ngày

- Chỉnh sửa giao diện - Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
- Thống nhất giao diện của website
- Thu tạm ứng chi phí lần 2 - Thanh toán chi phí lần 2

5

Lập trình website - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các chức năng website theo như 2 bên thống nhất đi kèm với bản Demo website đã duyệt - Theo dõi tiến độ triển khai

07 ngày

- Lập trình hệ quản trị website
- Lập trình giao diện website

6

Cài đặt lên mạng - Cài đặt website chạy thử trên mạng internet- Chỉnh sửa những chức năng, tiểu tiết nhỏ khách hàng cung cấp (nếu có) - Vận hành thử website  và chỉnh sửa những tiểu tiết nhỏ của website yêu cầu SGW  hoàn thiện

05 ngày

7

Bàn giao, đào tạo quản trị - Bàn giao website, thanh lý hợp đồng.- Tiếp nhận chi phí lần cuối- Hướng dẫn quản trị website - Tiếp nhận các thông số quản trị- Ký kết văn bản bàn giao website.- Thanh toán lần cuối.- Cử người quản trị website để SGW  hướng dẫn quản trị

01 ngày

8

Phát triển website Bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc website  

 


Bài viết khác

Copyright © 2010 SaigonWeb Corp™, All Rights Reservered