1900 77 99 09 info@saigonweb.vn 0909 023 909 0979 460 909
Tìm kiếm tùy chỉnh

Mẫu hợp đồng Quảng cáo Google

Mẫu hợp đồng Quảng cáo Google

Mẫu hợp  đồng Quảng cáo Google

 

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

SÀI GÒN WEB

--------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------------

HỢP ĐỒNG PHẦN MỀM QUẢNG CÁO

SỐ:  ……………….  / Ads / 2012

-   Căn cứ Luật Dân sự của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội Khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005

-   Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 07/9/2002 của Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

-   Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.

-   Căn cứ vào nhu cầu phần mềm quảng cáo từ khóa của Bên A và  khả  năng cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sài Gòn WEB

 

Hôm nay, ngày …………... tháng …………..  năm  2012

BÊN A : ………………………………………………..………………………………

Trụ sở chính : ………………………………………………………………………..

Điện thoại   : ………………………………………………………………………….

Fax               :………………………………………………………………………….

Tài khoản     : …………………………………………………………………………

Số TK VNĐ : ………………………………………………………………………….

Mã số thuế   : …………………………………………………………………………

Người đại diện : ………………………………………… - Chức vụ: Giám đốc công ty

 

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN WEB

Trụ sở chính   : 38/28 Đường HT37, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại  :  08.66.76.60.90  - Hotline: 0909 023 909

Fax     :  08.667.663.55

Tài khoản  : Tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Lê Văn Khương

Số TK VNĐ    : 135.572.149

Mã số thuế   : 0310 667 629                                          

Người đại diện  : PHẠM VĂN TUẤT – Chức vụ: Giám đốc công ty

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng quảng cáo từ khóa trên google với các điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Bên A yêu cầu Bên B thực hiện dịch vụ quảng cáo trên trang tìm kiếm  www.google.com.vn

1.     Nội dung hiển thị trên quảng cáo trên Google:

 

Dòng 1 (25 ký tự)

                                                                                                               

Dòng 2 (35 ký tự)

 

Dòng 3 (35 ký tự)

 

Liên kết website

 

 

2.     Gói cước và các từ khóa quảng cáo:
 

SỐ TỪ KHÓA........

VỊ TRÍ HIỂN THỊ QUẢG CÁO

Từ khóa là từ hoặc cụm từ

ví dụ: - bảo hộ lao đông

          - nhà hàng

          - laptop

 

  

 


Mẫu quảng cáo hiển thị ngẫu nhiên một trong 3 vị trí đầu tiên, cột trái trang nhất kết quả tìm kiếm.


Mẫu quảng cáo hiển thị ngẫu nhiên trên trang nhất kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Chọn +£

Chọn £


 ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1   Tổng giá trị hợp đồng

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

1

Quảng cáo từ khóa

tháng

 

 

 


Tổng cộng giá trị hợp đồng bao gồm thuế VAT (0%)

 

 

Bằng chữ:

 

2.2   Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

2.2.1    Phương thức thanh toán:

Bên A thanh toán tổng giá trị hợp đồng cho bên B ngay sau khi hợp đồng đã được hai bên ký kết.

2.2.2    Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản đã được ghi trong bản hợp đồng này.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

-   Thời gian quảng cáo: …….…. tháng

-   Bắt đầu từ ngày  ……….. /………./ 2012 đến hết ngày  ………./………. / 201…

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

-   Bên A có trách nhiệm đóng phí quảng cáo cho bên B theo Điều 2.

-   Bên A đảm bảo website hoạt động ổn định để phục vụ cho việc quảng cáo.

-   Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về sử dụng dịch vụ Internet, không được sử dụng website đã đăng ký vào các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp.

-   Bên A có trách nhiệm làm theo sự hướng dẫn của bên B để đảm bảo độ chính xác trong việc kiểm tra từ khóa.

-   Sau khi hợp đồng hết hạn, nếu bên A có nhu cầu gia hạn hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa thuận để tiếp tục gia hạn.

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:

-   Bên B có trách nhiệm triển khai công việc quảng cáo trong thời gian sớm nhất, thời gian không được quá 2 ngày làm việc kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

-   Trong thời gian thực hiện hợp đồng Bên B phải thực hiện kỹ thuật duy trì quảng cáo Bên A luôn hiển thị trên website www.google.com.vn  như Điều 1 nêu trên.

-  Nếu bên B không thực hiện nghiêm túc hợp đồng, Bên A được Bên B hoàn trả chi phí trong 03 ngày làm việc.

-   Bên B nhanh chóng hỗ trợ, giải quyết các khiếu nại của bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của bên B trong điều kiện sớm nhất .

-   Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho bên A xóa bộ nhớ đệm trên các trình duyệt để đảm bảo độ chính xác khi bên A tìm kiếm, kiểm tra quảng cáo.

-   Khi chuyển đổi tài khoản, nâng cấp hệ thống để đảm bảo vị trí hiển thị, chức năng quảng cáo  sẽ tạm dừng từ 1 đến 3 ngày làm việc. Khi đó, Bên B sẽ thông báo cho Bên A và bồi thường thời gian quảng cáo bị gián đoạn bằng cách cộng thêm thời gian vào cuối tháng.

-   Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu bên B không thể tiếp tục thực hiện quảng cáo theo thoả thuận (lỗi hệ thống, kết quả kiểm duyệt của google,…)  thì Bên B phải bồi thường cho Bên A số tiền còn lại sau khi  trừ đi số tiền đã quảng cáo cho thời gian tương ứng trong vòng 3 ngày làm việc.

- Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên B không có trách nhiệm hoàn lại số tiền đã thanh toán vì đã nộp vào ngân sách quảng cáo cho Google.

ĐIỀU 6. BẤT KHẢ KHÁNG

-   Trường hợp bị ảnh hưởng do động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc sự kiện bất khả kháng không lường trước được mà các bên không thể tiếp tục khắc phục được.

-   Các bên nhất trí rằng sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả sự kiện bất khả kháng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau.

ĐIỀU 7: KẾT THÚC HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠ

-    Thanh lý: Nếu bất cứ bên nào lâm vào tình trạng phá sản, hoặc là đối tượng của các tiến trình thanh lý hoặc giải thể, hoặc ngừng thực hiện công việc kinh doanh hoặc lâm vào tình trạng không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn của mình;

-   Bất khả kháng: Nếu các tình trạng hoặc hậu quả của trường hợp bất khả kháng kéo dài vượt quá 30 ngày mà các bên không thể tìm ra được giải pháp.

-   Thỏa thuận: Các bên thỏa thuận và nhất trí chấm dứt Hợp đồng này

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

-   Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

-   Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không đạt được kết quả thoả đáng, sẽ chuyển đến Tòa án Kinh tế tại Tp.HCM để giải quyết.

-   Hợp đồng có 04 trang được lập thành 02 bản, Bên A giữa 01(một) bản, Bên B giữ 01(một) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B


Bài viết khác

Copyright © 2010 SaigonWeb Corp™, All Rights Reservered