1900 77 99 09 info@saigonweb.vn 0909 023 909 0979 460 909
Tìm kiếm tùy chỉnh

Đối tác chiến lược của Google

Đối tác chiến lược của Google

Từ năm 2011, qua quá trình tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm, kết hợp các khoá đào tạo cao cấp của Google, SaigonWeb được Google chứng nhận là "Đối tác cao cấp chính thức tại Việt Nam", có đủ kỹ năng và kinh nghiệm xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

SaigonWeb có 4 chuyên gia được Google chứng nhận về các kỹ năng quảng cáo:

- Quảng cáo tìm kiếm

- Quảng cáo hiển thị

- Quảng cáo YouTube

 

* Liên kết chi tiết chứng nhận:

 

1. Chương trình đối tác Google Partner:

https://www.google.com/partners

 

2. Chứng nhận Nhà đóng góp hàng đầu đầu tiên tại Việt Nam

https://productforums.google.com/forum

 

3. Chứng nhận cá nhân

https://www.google.com/partners/#i_profile


Bài viết khác

Copyright © 2010 SaigonWeb Corp™, All Rights Reservered