1900 77 99 09 info@saigonweb.vn 0909 023 909 0979 460 909
Tìm kiếm tùy chỉnh

Nhà đóng góp hàng đầu của Google

Nhà đóng góp hàng đầu của Google

Giám đốc SaigonWeb là Nhà đóng góp hàng đầu đầu tiên của Google. Là đại diện duy nhất Việt Nam dự “Hội nghị thượng đỉnh Google Top Contributor 2013″ tại San Jose - Hoa Kỳ. Dự Hội nghị Google Meeting Up tại Singapore năm 2014 và Hội nghị Google TCs năm 2015 tại San Francisco - Hoa Kỳ.

 


Bài viết khác

Copyright © 2010 SaigonWeb Corp™, All Rights Reservered