1900 77 99 09 info@saigonweb.vn 0909 023 909 0979 460 909
Tìm kiếm tùy chỉnh

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Tuyển gấp 02 Nhân Viên Quản Trị Website - Web Admin - Tuyển gấp 02 nhân viên quản trị website - Công việc: cập nhật nội dung trên website của khách hàng. - Đảm bảo và duy trì các tiêu chuẩn về mặt nội dung và hình thức của website. - Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty liên quan tới việc cập nhật website
Xem chi tiết

Tuyển Dụng 10 Nhân Viên Kinh Doanh Tuyển Dụng 10 Nhân Viên Kinh Doanh Đáp ứng nhu cầu nhân sự cho kế hoạch phát triển 2016, Công ty Cổ phần PTCN Sài Gòn Web tuyển dụng Nhân viên kinh doanh dịch vụ Quảng cáo trực tuyến Google, Yahoo, Facebook:
Xem chi tiếtCopyright © 2010 SaigonWeb Corp™, All Rights Reservered